De Hemelwagen

De Hemelwagen, door Cor Kee

De Hemelwagen, door Cor Kee. Uitgegeven door J. H. Kok N.V. Kampen

Een ambtenaar mag een jong bruidspaar een veilige tocht per huwelijksboot wensen en een goede koers in de woelige levenszee. Want afschuw voor clichés en gevoel voor symboliek werd van hem bij sollicitatie niet vereist. Anders is het met de auteur die de christenheid in een hemelwagen (een dubbeldekse Engelse autobus) zet en deze symbolische gang 133 pagina’s volhoudt. Dit gebeurt in het boekje ,,De Hemelwagen" van Cor Kee. De uitgever meldt dat het geschreven is „in sterke Bijbelse bewogenheid" en „vanuit het volle leven". Het werkje wordt „proza, doch ook poëzie" genoemd, „ouderwets en tevens hypermodern". In werkelijkheid is het relaas niet veel meer dan een warrige preek, in een afmattende bek-af-stijl geschreven. Het werkje is rijk aan clichés, lege symbolen en flauwe personificaties zoals de heren L. Uukse, G. E. Mak, meneer Zoeker, broeder Vonder, zuster Zielstra. Ze zeggen wat of doen iets en duiken weer onder in de chaos.

De zetter heeft de invallen van de auteur omgezet in een even grillige vorm, waardoor geen enkele pagina op de andere lijkt. Het „oogt" wel, maar bevordert de leesbaarheid allerminst. Om de geest van het boekje te illustreren duiken we „In het volle leven" van de hemelwagenpassagiers de gezusters Hilbrink. Zeer deugdzame mensen, want, zo lees ik, zij vervoegen het werkwoord „achterklappen" niet en hun koektrommel is niet gevuld met kletskoppen maar met zoute krakelingen. Deze koek is me te zoet. De auteur speelt met bijbelse termen en associeert naar lieve lust. Men vervalt dan al gauw in een populaire stijl, waarbij God „de-grote-door-elkaar-gooier" wordt, die „prima" zegt. Men laat God aftreksommetjes maken, een woordenboek bezitten, schilderijen (mensen) signeren. Men kan het ongrijpbare zo begrijpelijk willen maken dat het belachelijk wordt. Schaars zijn de toch wel te waarderen intermezzo's als: „Een geliefde bezigheid onder christenen is: „God vangen, in busselen, deksel erop, etiket om de bus, bedrukt met onze initialen." Je laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de zaak in de roulatie brengen".
Maar voor het overige heeft, om in de symbolische sfeer te blijven, vogelaar Kee geen lijster gevangen.

Bron: De Tijd De Maasbode 27-10-1965

De hemelwagen, door Cor Kee. Uitgave J. B. Kok NV - Kampen.

Verward boek, bestaande uit  korte stukjes die zich bewegen op geestelijk terrein, maar badinerend van toon zijn, dat lijkt althans de bedoeling. Net als het verhaaltje een aanknopingspunt krijgt, glijdt het af naar een soort toepassing. (133 blz‚. f 7.50)

Hemelwagen" „DE HEMELWAGEN" door Cor Kee. Uitgeverij Kok, Kampen.

Men staat herhaaldelijk versteld over de kwaliteit van de „literatuur" die in Nederland blijkbaar goed genoeg geacht wordt om in druk te verschijnen. Maar deze „Hemelwagen" van Cor Kee slaat toch wel de aller somberste verwachtingen! En dan vermeldt de achterzijde van het boek ook nog dat het boek geschreven word „vanuit het volle leven, in sterke Bijbelse bewogenheid" Nu kan men op een boekomslag natuurlijk alles schrijven wat men kwijt wil. Feit is, dat elke minuut, die men aan dit boek van deze auteur verspilt volledig verloren tijd is. Het boek pretendeert een soort van stichtelijke lectuur te zijn, maar het is niet meer dan zinloos geklets van iemand die de mensheid althans op het gebied van de schrijverij volledig NIETS te zeggen heeft.  C. S.

Bron: De Telegraaf 15-04-1966

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

29.03 | 16:22

Mijn moeder, Corrie Busch heeft jarenlang les gehad van Cor Kee.
Zij kon elke dag na schooltijd studeren in de Stationsstraat kerk.

...
12.01 | 20:17

en natuurlijk geen opname van die improvisatie in Goes....

...
05.09 | 20:54

Mooie en informatieve tekst

...
03.01 | 14:15

Mooi om (toevallig eigenlijk) hier te komen 20 jaar na het overlijden van Cor Kee.

...
Je vindt deze pagina leuk