Een zee van alcohol

Propagandabijeenkomst Blauwe Week Zaandams Drankweercomité

ZAANDAM - Het Zaandams Drankweercomité heeft woensdagavond ter opening van de Blauwe Week-actie een propaganda-avond in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Oostzijde, waar pastoor De Greeve het woord gevoerd heeft. Medewerking werd verleend door de geheelonthouderszangvereniging „De Korenbloem", directeur de heer Meijer Smeer en door de heer Cor Kee, orgel.

Het kerkgebouw was slechts matig bezet, toen de voorzitter van het Comité, de heer S. Kaper, het openingswoord uitsprak. Hoewel de opkomst hem enigszins teleurstelde, kon spreker toch niet geheel ontevreden zijn. In deze tijd, aldus de heer Kaper, begint het geheel-onthoudersvraagstuk min of meer op de achtergrond te geraken. En juist daarom doet het ons genoegen, dat toch velen hier bijeen zijn om de Blauwe Week op goede wijze in te zetten.

Kaper dankte de organist en de leden van de zangvereniging voor de belangeloze medewerking en het kerkbestuur voor het beschikbaar stellen van het gebouw. Het programma werd geopend door orgelspel van de heer Kee. Achtereenvolgens bracht deze ten gehore „Grand Choeur" en Scherzo", beide van A. Guilmant. Hierna was de beurt aan „De Korenbloem", die op lofwaardige wijze enkele nummers zong. Het waren „Bij 't Lentefeest" van H. van Rheenen, „Boodschap op de Hei" van Fred. Roeske en „Vrij".

Pater De Greeve sprak vervolgens van „Een actuele actie" en begon met te constateren, dat de geheelonthouding en de drankbestrijding actueel zijn. Kerk, staat en maatschappij hebben volwaardige mensen nodig. Bij de schepping waren deze er ook, maar thans in het jaar 1939 -zoveel duizenden jaren later- is er veel aan die volwaardigheid gaan haperen. Wij staan nu voor een geslacht, dat een alcoholcrisis heeft meegemaakt. Vele jaren lang is het mensdom een goot, een riool geweest voor de alcohol. Alle lagen hebben er van geleden en niemand kon zich voorstellen, welk een verwoesting dat later zou teweeg brengen. De alcohol geeft kerk, staat en maatschappij slecht materiaal, want de menselijke geest verslapt. Het is daarom van het grootste belang voor de cultuur en de opvoeding van het komende geslacht, dat wij deze dingen rustig bekijken om weer terug te treden naar de hogere beschaving.

In de werkloosheid, die de mensen veel vrije tijd geeft, schuilt een bijzonder groot gevaar. Gedreven door nood en verdriet, gaat men in alcohol zijn troost zoeken. Wij hebben er echter voor te waken, dat het komende geslacht zoveel mogelijk in een alcoholvrije maatschappij wordt opgevoed. De moeder is daarbij de aangewezen hulp. Een geslacht, dat verzwakt is, is voor heropbouw van de maatschappij verloren. De verzwakking van dit geslacht is te wijten aan het alcoholmisbruik van vroegere geslachten.

Hoeveel ellende is er gekomen over de mensen, die in de drank eigenlijk een persoonlijk levensgeluk vonden? En wat is er van hun morele waarde overgebleven? Ieder mens is aansprakelijk voor de geestelijke atmosfeer van zijn tijd, aldus de pater De Greeve. Helaas is men op het ogenblik buitengewoon eenzijdig, want alles staat in het teken van de lichamelijke hygiëne. Maar wat wordt er gedaan aan de geestelijke gezondheid? Dit onderdeel mag ons in genen dele onverschillig laten. Deze tijd heeft de Almachtige aan ons in bewaring en ter bewaking gegeven. In deze tijd moeten onze kinderen leven en de haren rijzen ons ten berge  als we vernemen voor hoeveel miljoenen guldens er in één provincie nog aan alcohol worden weggesmeten. Een zee van alcohol komt iedere dag als een vloed over ons opzetten. De geheelonthoudersbeweging tracht deze vloed te stuiten. En als we ons hieromtrent voldoende rekenschap geven, dan moeten we constateren, dat de drankbestrijding niet aftands, maar integendeel actueel is.

De Greeve eindigde met zijn hulde te betuigen aan hen, die in deze tijd nog de moed hebben om een Blauwe Week te organiseren en wekte tenslotte zijn gehoor op, de leiders te steunen met woord, daad en gebed.

Tot slot van de geslaagde bijeenkomst zong „De Korenbloem" nog „De Blauwe Vaan", „Een stem in Rama" van F. Brandts Buijs en „Brautlied aus der Oper Lohengrin" van Richard Wagner.

Bron: Zaans volksblad 19-05-1939

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

29.03 | 16:22

Mijn moeder, Corrie Busch heeft jarenlang les gehad van Cor Kee.
Zij kon elke dag na schooltijd studeren in de Stationsstraat kerk.

...
12.01 | 20:17

en natuurlijk geen opname van die improvisatie in Goes....

...
05.09 | 20:54

Mooie en informatieve tekst

...
03.01 | 14:15

Mooi om (toevallig eigenlijk) hier te komen 20 jaar na het overlijden van Cor Kee.

...
Je vindt deze pagina leuk