„Inleidingen tot de Psalmen"

Muziekbespreking

Bij J. C. Willemsen in Oss verschijnen van Cor Kee tien reeksen orgel- of harmoniumcomposities, „Inleidingen tot de Psalmen", met vermelding der inzonderheid bedoelde verzen. Ter beoordeling werd ons de derde bundel gezonden, een van zestien stukken op evenveel bladzijden. Deze praeludia deden mij weinig aan de kerk denken, ofschoon ze daar niet zullen detoneren, merendeels wèl zo geschikt voor orgel zijn als voor harmonium, en soms kerktoonachtige nochtans meer algemeen-archaïstische dan specifieke wendingen hebben.

Stichtelijke huismuziek zou men ze kunnen noemen, maar ze wijken af van 't geen men daaronder ten onzen verstaat en herinneren aan Duitsche Schumannianen zoals Krehl, Schütt, Von Fielitz, ook soms even aan Grieg, aan zijn persoonlijke trekken dan, niet aan zijn Noorse. De dikwijls chromatische stijl kan af en toe wat minder neiging tot sequensvorming en zwervend moduleren laten wensen, maar geeft van menig heel goed thema knappe behandeling, al is hier en daar een detail onbevredigend, bijvoorbeeld de slotverbinding van No. 1. Contrapunt en polyphonie heersen niet — een enkele maal is de psalmwijs bascantus firmus — maar evenmin heeft homofonie 't overwicht en er komen aardige harmoniewerkingen voor, die resultaten zijn van de gang der middenpartijen.

De stemmingen der teksten blijken getroffen in feestvreugd en eenzame klacht en allerlei meditatiefs daartussen, en wanneer men enige keren iets gewoons heeft gevonden, verwondert men zich achteraf daarover, want intieme muzikaliteit en distinctie karakteriseren het eenvoudige maar niet alledaagse van dit beminnelijke werk.

v. W.

Bron: De vereenigde tijdschriften Caecilia en Het muziekcollege; algemeen toonkunstblad voor Groot-Nederland jaargang 83, 1926, no 15, 10-08-1926

Inleidingen tot de Psalmen

Editie Willemsen, Oss. Cor Kee. 

Deze ‘inleidingen’ onderscheiden zich van andere Toonzettingen van voor- en naspelen der Psalmen hierin, dat de bestaande voor- en naspelen, van Worp, Derx, Van ’t Kruys, c.a. alleen op het eerste vers van de Psalm slaan. De organist gebruikt voor alle verzen van dezelfde psalm de toonzetting van het eerste vers. Is de man geroutineerd en op de hoogte, dan fantaseert hij voor een ander vers wat anders, of hij kiest zich elders wat uit, dat dienen kan. Wie dit nu niet kan, die speelt machinaal, bijvoorbeeld in Psalm 65, eenzelfde voor- en naspel op vers 1. De lofzang klimt als op vers 2. Een stroom van ongerechtigheden. En dit is nu bij het gebruik van Cor Kee niet meer mogelijk. Zij toch geeft voor- en naspel op ieder vers van een bepaalden psalm. Wij hebben verschillende dezer ‘inleidingen’ beluisterd, en durven gerust zeggen: zij zijn niet gemakkelijk, dank zij de vele toevallige verhogingen en verlagingen, maar zij hebben de juiste toon voortreffelijk getroffen.

Bron: De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 3 mei 1926 |

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

29.03 | 16:22

Mijn moeder, Corrie Busch heeft jarenlang les gehad van Cor Kee.
Zij kon elke dag na schooltijd studeren in de Stationsstraat kerk.

...
12.01 | 20:17

en natuurlijk geen opname van die improvisatie in Goes....

...
05.09 | 20:54

Mooie en informatieve tekst

...
03.01 | 14:15

Mooi om (toevallig eigenlijk) hier te komen 20 jaar na het overlijden van Cor Kee.

...
Je vindt deze pagina leuk