Cor Kee, 25 jaar organist in de Lutherse Spuikerk

ZAANDAM - Zondag herdenkt onze plaatsgenoot, de heer Cor Kee, dat hij 25 jaar geleden als organist in functie trad bij de Oude Lutherse kerk aan het SPUI te Amsterdam.

Cor Kee begon zijn organistenloopbaan reeds op zestienjarige leeftijd en diende achtereenvolgens de Doopsgezinde Kerken te Westzaan, Koog aan de Zaan en Amsterdam. Zijn grootste kracht en meesterlijk kunnen hoeft hij evenwel ontwikkeld in de Lutherse Kerk, binnen en buiten Amsterdam. In "Het Orgel", het officieel orgaan van de Nederlandse Organisten Vereniging schreef de Goese organist Adriaan Kousemaker zeer waarderend over de heer Kee als organist.

,,Men weet niet'', zo lezen wij ,in het nummer van Februari 1947, ,,wat men meer bewonderen moet, de fantasie dan wel de meesterlijke vormbeheersing''. Hij constateert, dat de organist met z'n vloeiende en sprankelende taal, een uitzonderlijk meesterschap bezit. En is van mening, dat Cor Kee, hoewel van nature over een bijzondere dispositie beschikkend, door dagelijkse volhardende studie zijn improvisatietalent allengs heeft weten te ontwikkelen tot wat het nu geworden is. Niet minder vleiend is, wat het orgaan "organist en eredienst" van October 1946 schreef, toen de heer Kee voor deze vereniging een lezing had gehouden. Het blad schrijft, dat de heer Kee zijn wonderlijk-, schone, springlevende orgelklanken over ons hoofd kwam uitgieten. Na zijn zakelijke én principiële inleiding, konden wij ons laven aan de zuiverste orgelkunst van deze sympathieke Zaankanter.

Flageoletje of sigaretje...
Welke stijl heeft hij dan wel? Ik weet het niet. Is hij romantisch? Zijn werk is één stuk gevoeligheid. Is hij modern? Nu, zijn harmonisch spectrum is allesbehalve achterlijk. Is hij polyfonist? Is hij neo-classist? Is hij impressionist? Deze man, voor wie het orgel vlees en bloed is geworden, naar wie men nooit genoeg kan luisteren, die denkt in cymbels, sesqualters, kromhoorns en ruispijpjes, die een flageoletje vraagt als hij een sigaret bedoelt, hij is zichzelf.

Maar ook in andere kerken geniet hij als kerkmusicus een grote bekendheid, vooral door zijn psalmbewerkingen, die in iedere plaats van ons land bekend zijn. Het bovengenoemde orgaan "Het Orgel" schreef in 1939: "De Psalmen voor Orgel van Cor Kee nemen onder de talloze koraalbewerkingen, die in de loop der jaren in ons land geproduceerd werden, een heel bijzondere plaats in, alleen reeds doordat zij sober én bondig zijn en aansluiten bij de tradities. Het Geref Organistenblad noemt ze een voorbeeld van Nederlandse Protestantse, Christelijke muziek.

En zijn bekende collega Jacques Kort oordeelt het minder alledaags, dat een niet zo heel jong kunstenaar, na al veel geproduceerd te hebben, totaal nieuwe wegen opent en de paden verlaat, die hem naar het land van goede naam en succes hebben geleid. Dat is een waagstuk, getuigend van grote oorspronkelijkheid én onverflauwde zelfkritiek. Immers, wat is moeilijker dan een streep te zetten onder een stuk werk en een stuk leven en zonder enige uiterlijke reden het roer om te gooien? Het lyrische, het romantische, dat trots, dikwijls verrassende harmonisch vóndsten, de vroegere bewerkingen kenmerkten, heeft plaats gemaakt voor een soberheid, die verwant is aan onze oude meesters als Sweelinck en van Noordt.

Cor Kee heeft ook door het gehele land lezingen gehouden over kerkmuziek en is op het ogenblik docent in de harmonisatie van kerktonale melodieën van de kerkmuziekcursussen te Rotterdam en Amsterdam. Ook voor het kerkorgel heeft de heer Kee steeds zijn beste krachten gegeven en hij doet dit nog als lid van de regeringscommissie voor advies over kerkorgels. Op concertgebied heeft Cor Kee eveneens zijn sporen verdiend, vooral als improvisator, als hoedanig hij in binnen- en buitenland een grote reputatie geniet. Geen wonder, dat deze veelzijdige kerkmusicus nog steeds een vooraanstaande figuur is in de Nederlandse Organistenvereniging.

In de Zaanstreek is Cor Kee vooral bekend door zijn jaarlijkse series zomerconcerten door het geven van jeugdconcerten en voor de leerlingen van het Zaandamse Lyceum, door zijn spelen in de Westzijderkerk in de winter 1944-1945, toen hij door de oorlogomstandigheden niet naar Amsterdam kon en niet in het minst door het opleiden van vele streekgenoten.

Cor Kee bespeelt NH kerkorgel Bodegraven

Interieur van de NH Dorpskerk aan de Oude Markt te Bodegraven vóór de restauratie van 1971. Met zicht op het uit 1761 daterende orgel van de orgelbouwer Herman Hess.

Bodegraven - Wat is een orgel toch een koninklijk instrument. En wat zijn de mensen toch dom, die zo‘n avond laten voorbijgaan. Kon ik toch maar zó schrijven, dat de mensen eenmaal zullen drommen voor de kerkdeuren, om nog eens Cor Kee aan het Hess-orgel te kunnen horen.

Want een avond met deze meester van het klavier is een oase in de woestijn van ons gejaagde leven. We behoeven heus geen kenners van muziek te zijn om er van te genieten. Als de stem van het orgel maar tot ons spreekt, dan is een uurtje met Cor Kee meer waard dan goud.

Het Preludium en fuga C dur en de twee koraalbewerkíngen van Bach worden onder de handen van deze organist een intense genieting. En de Variaties: „Est ce Mars” van Sweelinck, die speelse muziek steeds weer terugkomend op het eenvoudige wijsje „wie gaat mee over zee", dat we allen kunnen uit onze kinderjaren, het was heerlijk. Bij de Sonate van Mailly, vooral het Andante, was iedereen onder de indruk. Toen het orgel zweeg, ging er in de kerk een diepe zucht op van ingehouden adem. Het laatste kwamen: Improvisaties van de organist zelf: Variaties over „Heer Jezus heeft een hofken”, De Psalmfantasie werd gedragen door de melodie van de mooie psalm 68: Geloofd zij God met diep ontzag.... ..

Niemand zal het mij euvel duiden, wanneer ik de verdere woorden van deze psalm overbreng op onze organist: „wij mogen hem met eerbied prijzen".
Bodegraven heeft in zijn Grote Kerk een koninklijk instrument. Jammer, dat nog maar zo weinigen dit weten te waarderen.

Bron: Het Vrije Woord 1949-06-09

Tweede jeugdconcert voor leerlingen Zaandam

Het Nutsgebouw in Zaandam

Gistermiddag werd het tweede jeugdconcert van dit seizoen gegeven voor de leerlingen van het Lyceum en de Middelbare Handelsschool. De Nutszaal was wederom geheel gevuld toen de heer Kee een korte inleiding gaf.

Het programma bestond uit werken voor cello en piano en uit een trio voor viool, cello en piano. Medewerking verleenden deze middag behalve de heer Kee, mej. Rolvink, cello en de heer Houbolt, viool. Met de „Zwanenzang" uit Carneval des Animaux van Saint Saens kregen de toehoorders een zeer goede indruk van de muziek, die de cello voortbrengt. Mej. Rolvink bespeelde dit instrument dan ook op voortreffelijke wijze.

Een sonate voor cello, en piano volgde. Het samenspel van de celliste en Cor Kee boeide de toehoorders ten zeerste. Vóórdat de drie musici aan een trio van Haydn begonnen, gaf Cor Kee een aardige typering van het karakter van Haydn. Deze componeerde als reactie op droevige stemmingen of gebeurtenissen altijd opgewekte, optimistische muziek. Eens bijvoorbeeld had Haydn om financiële redenen zijn ontslag gekregen aan het hof, waar hij diende. Voor het laatste concert, dat hij met zijn orkest zou geven, had hij een stuk gecomponeerd, waarbij de spelers met korte tussenpozen de kaars, die hun lessenaars verlichtte, uitbliezen, hun boeltje oppakten en verdwenen. De consternatie bij het publiek was groot. Toen tenslotte Haydn als laatste aanstalten maakte om zijn kaars uit te blazen, riep zijn vorst : „Nee, blijf! Het geld komt er!"

Na deze humoristische inleiding werd het trio ten uitvoer gebracht. Ondanks het goede samenspel ontkwamen de toehoorders niet aan de indruk, dat het pianospel wat te hard klonk. Het laatste nummer van het programma was een stuk van Ravel voor cello en piano.

Op verzoek van de heer Lemaire gaf Cor Kee nu nog een staaltje ten beste van zijn kunnen op improvisatiegebied, hetgeen door de leerlingen bijzonder werd gewaardeerd. Ongetwijfeld hebben de jeugdconcerten van dit en de vorige jaren de leerlingen van onze middelbare scholen dichter tot de muziek gebracht. De commissie, die deze concerten organiseert verdient dan ook aller dankbaarheid en medewerking.

Bron: De Typhoon 1948-12-17

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

29.03 | 16:22

Mijn moeder, Corrie Busch heeft jarenlang les gehad van Cor Kee.
Zij kon elke dag na schooltijd studeren in de Stationsstraat kerk.

...
12.01 | 20:17

en natuurlijk geen opname van die improvisatie in Goes....

...
05.09 | 20:54

Mooie en informatieve tekst

...
03.01 | 14:15

Mooi om (toevallig eigenlijk) hier te komen 20 jaar na het overlijden van Cor Kee.

...
Je vindt deze pagina leuk